Десетокласниците се представиха по-добре на изпита по български език и литература (БЕЛ), отколкото на този по математика, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН). Задължителните изпити след 10. клас се проведоха за първи път тази година и няма база за сравнение с предходни години.

Средният резултат по БЕЛ е 22,50 точки от максимум 50 точки (45%). Успехът по математика е доста по-нисък – средно 13,84 (27,68%). Девет ученици имат нула точки и по двата предмета. И на двата изпита нито един не е постигнал максимален резултат.

Децата могат да проверят резултатите си ТУК.

Само трима ученици имат 48 от 50 възможни точки на изпита по български език и литература. 26 са работите с нула точки. 

В кои региони и училища са се справили най-добре

От МОН представиха данни и за средния успех по двата предмета по региони.

По български език и литература най-висок среден успех имат учениците в София-град – 53,86%, следвани от Смолян – 52,64%, и Варна – 48,17%.

По математика обаче на предна позиция излиза Смолян – 37,55%, следван от Ямбол – 36,13%, и София-град – 32,19%.

С най-нисък среден резултат по БЕЛ са Разград, Кърджали и Шумен, а по математика – Перник, Разград и Сливен.

Училищата с най-високи резултати и по двата предмета са предимно математически и езикови гимназии от големите градове – София, Бургас, Пловдив, Варна, Русе.

С добри резултати по математика са също ПГ „Св. Климент Охридски“ в Елхово, както и СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Неделино.

Изводи от резултатите

Като цяло десетокласниците лесно извличат информация от текст и таблица при задачите с избираем отговор, но имат проблем при обработването на информация, когато от тях се изисква свободен отговор. 86% от учениците знаят речниковото значение  на думите. Близо 2/3 от тях са показали, че могат да формулират един или два кратки контрааргумента по дадено твърдение.

Много от десетокласниците са предпочели да пишат теза, без да я обвързват с откъса от посочения изучаван художествен текст. 18% от тях не са се справили със задачата за редактиране.

Данните от националното външно оценяване в 10. клас ще бъдат част от подготвяния анализ на средното образование. Служебният екип на МОН ще предложи конкретни промени при тези изпити за следващата година, уточняват от министерството.