Просветното министерство пусна задачите и отговорите на националното външно оценяване по математика за десетокласниците:

Близо 48 000 ученици от 10. клас се явиха днес на втори задължителен изпит – по математика.

Те решаваха 17 задачи – 15 от тях бяха с избираем отговор и две - с разширен. 

С резултата от външното оценяване в 10. клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

За останалите десетокласници те не са определящи за преминаването им в 11. клас.