Министерството на здравеопазването изпрати цветовите зони, определени в Националния план за справяне с пандемията от коронавирус.

Те са зелена, оранжева, червена и тъмночервена и се определят в зависимост от 14-дневната заболяемост на 100 000 души население, процент положителни тестове, заети болнични легла и др.

Целта е въвеждането на противоепидемични мерки да бъде обвързано с това в коя зона попада страната ни:

Планът описва състоянието на страната от епидемиологична гледна точка, направени са анализ и оценка на рисковете, както и на наличните ресурси на здравната система. Подробно са развити механизмите и начините за подобряване на шансовете за намаляване пораженията от пандемията – и като смъртни случаи, и като щети за икономиката, и като възможности на здравната система да реагира адекватно.

Националният план за справяне с пандемията ще бъде предоставен на всички институции, за да могат те да съставят свои стратегии за реакция, в случай че страната ни влезе в съответните цветови зони. В документа са разписани и методични указания за поетапно разкриване на отделения в зависимост от епидемичната обстановка.