С около 2400 ще намалеят действащите студенти в направление „Икономика“ през следващите години, а ребалансирането в системата ще доведе до близо 1700 повече в „Педагогика на обучението по…“. Това става ясно от Националната карта на висшето образование в Република България, приета днес от правителството, съобщават от МОН.

В процентно отношение най-голямо е намалението в направление „Туризъм“ – 16%. В същото време близо двойно повече ще са тези в „Материали и материалознание“ (86% повече), голям е ръстът и при занимаващите се с химични технологии (40%).

Целта е през следващите години броят на учащите да остане стабилен, като „дори е възможно известно покачване“.

При завършилите тенденцията на спад се очаква да продължи поне до 2025 г. Спрямо периода 2016 г. – 2020 г. завършилите икономисти от 2021 г. до 2025 г. се очертават с 31% по-малко. Най-голямо намаление се очертава в направленията „Животновъдство“ (41%), „Металургия“ (39%), „Социални дейности“ и „Туризъм“ (по 32%).

Много повече завършили в сравнение с последните години пък ще има при педагогическите и свързаните с образованието специалности, а също и в направление „Материали и материалознание“.

Националната карта ще се актуализира всяка година, като заедно с Рейтинговата система „ще се използва при вземането на решения за разкриване на нови висши училища, факултети или филиали“.