Високи глоби за всеки, който пали огън на пасища и ливади, предвиждат промени в Закона за опазване на земеделските земи. 

Ако бъдат одобрени предложените промените в закона, глоба от 1500 до 6000 лв. ще заплашва всеки, който си позволи да запали огън на ливада или пасище.

„Нарушителя се установява със свидетелски показания, съвместно от директора на областна дирекция земеделие и съответно със съдействието на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението”, обясни Зорница Жекова, експерт в Министерството на земеделието и храните.

Почистването на ливади и пасища с техника в пожароапасен сезон е предвидено да става, след като бъде уведомена областната дирекция по земеделие и пожарната. В противен случай санкциите са от 500 до 5000 лв.

Приемането на новите правила се налагат заради мащабните пожари миналата година.

„За миналата година на територията на България има над 580 горски пожара, в които са засегнати около 63 хил.декара, това е страшно много. Основната причина е човешка небрежност”, коментира Жекова.

По данни на земеделското министерство под 1% от пожарите са причинени от мълнии.