Изплащането на редовните пенсии за април започна. Все още не е ясно в кой ден точно ще започне преводът на великденските добавки. Те ще са в размер на 70 лева. И само за пенсионерите с пенсия до линията на бедност от 504 лева.

Това ще струва 72 милиона лева. Средства, които трябва да бъдат трансферирани към Държавното обществено осигуряване, за да стигнат и до хората.

Гаранциите на властта са, че добавките ще се изплатят през следващата седмица, в кой ден точно ще започне това - предстои да се изясни.