Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди промeните в цените на природния газ за месеците януари, февруари и март 2020 г. Решението беше взето на закрито заседание.

Промяната идва след променените условия за доставка на синьо гориво между „Булгаргаз“ и „Газпром“, според които общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г.

КЕВР утвърди цена на природния газ за периода  януари 2020 г. в размер на 37,82 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с предишната цена намалението е с 6,22 лв./MWh или с 14,12%. 

От регулатора допълват, че при ценообразуването влияние са оказали реално доставените количества природен газ през този период и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ за период от 45 дни. 

За февруари 2020 г. е определена цена от 33,81 лв./MWh, намалението е с 10,23 лв./MWh или с 23,23 %. А за март 2020 г. – 30,10 лв./MWh, цената на природния газ е намалена с 13,94 лв./MWh или с 31,65%.  

През март тази година председателят на КЕВР Иван Иванов гарантира, че всеки български потребител на природен газ ще бъде компенсиран със съответната сума, която му е била надвзета за периода от 5 август 2019 г. до 31 март тази година.