„Има предвидени 133 млн. за избори две в едно, ако изборите са отделно ще са необходими още 50 млн. Тоест да стане сумата 183 милиона“, съобщи служебния финансов министър Асен Василев по време на представянето на разчетите в проектозакона за актуализация на бюджета по време на съвместното заседание на комисиите по финанси, здравеопазване и социална политика в парламента.

По думите му тези средства са извън „трите големи пера“, включващи парите за здравеопазване и социални разходи, предвид задаващата се нова COVID вълна.

В първоначалния бюджет са били заложени 1 милиард и 196 милиона лв. за социалните мерки във връзка с пандемията и за избори, тъй като никой не е подозирал, че ще трябва да се провеждат няколко вота. Към момента са изхарчени 2,390 млрд. за тези дейности, тоест вече сме изхарчили 1,94 млрд. над това, което е заложено в бюджета, каза Василев.

Финансовият министър отбеляза, че заложените средства в актуализацията са „целеви за посрещане на кризата“, „много ясно са разписани в (проекто)закона за актуализацията“ и „не пипаме средства на ведомства“.

Благодарение на повишената събираемост към края на юни не сме били на дефицит, а на положително салдо със 116 млн., а към края на юли на положително салдо от над 700 млн. лв., така че парите, които искаме да похарчим, са налице, каза Василев.

„Законът за бюджета, както знаете фиксира разходната част. Възможностите за преструктурирани са изчерпани. Съответно тези приходи да могат да бъдат използвани целево, трябва да направим актуализация, която изглежда по следния начин“, заяви финансовият министър.

"В актуализацията на бюджета сме предвидили 575 млн. лв. за социални разходи, 430 млн. лв. за подкрепа на бизнеса и 334 млн. лв. за здравеопазване. 

Допълнителни "575 млн. за социални разходи, това включва 353 млн. за актуализация на пенсиите или продължаване на мярката с 50 лв., 86 млн. лв. подкрепа за отопление допълнително над това, което е заложено в бюджета, 72 млн. лв. надбавка по Закона за личната помощ, тъй като има допълнителен брой ползватели над тези, които са били предвидени, когато е правен бюджетът за тази година, 35 млн. лв. надбавка за пенсионери с пенсия под линията на бедността и 30 млн. за подкрепа на родители на деца до 14 години в епидемиологичната обстановка, 430 млн. са заложени за подкрепа на бизнеса. 30 млн. за авиопревозвачите, 400 млн. за мерки, които с работодателите, със синдикатите и с бизнеса, се изготвят. Основно ще бъде мярката 60 на 40, която в летните месеца се движи от 40 до 60 млн. на месец през лятото и в месеците на висока заболеваемост и затворени бизнеси се движи около 100 млн. лв. на месец. Тези 400 млн. са заложени за четири месеца. Има допълнително 334 млн. лв., заложени за здравеопазване. Перата са 121 млн. здравноосигурителни плащания, 81 млн. 1000 лв. за медици на първа линия, 47 млн. за закупуване на допълнителни ваксини. Това е плащане по договор, който е подписан миналата година, което сега идва и трябва да се случи до края на годината, 35 млн. допълнително за резерв за лекарства за COVID - 19 и 33 млн. за 1000 лв. за персонал за второстепенните и 19 млн. лв. за допълнително поставяне на ваксина", обобщи министърът.