Върховният административен съд остави в сила определението на Административен съд София – град от 25 юни 2021 г., с което се спира административното производство, образувано в ДНСК за ново спиране на строежа на сградата „Златен век“ в столицата. 

Така се потвърждава „зелената“ светлина за строежа на небостъргача. Решението на ВАС е във връзка с жалбата на строителния контрол срещу определението на първоинстанционния съд. 

„АССГ правилно е приел, че представените от „Артекс“ доказателства за финансови вреди, които биха настъпили от последващо спиране на строежа, безспорно установяват и наличието на обезпечителна нужда от спиране на административното производство, с оглед изричните констатации в акта относно валидността и срока на разрешението за строеж“, пише в определението на ВАС. 

Върховните магистрати приемат, че искът на „Артекс“ е подкрепен от достатъчно убедителни писмени доказателства. 

Допълват, че за ДНСК не биха настъпили каквито и да е вреди от допуснатото обезпечение с оглед характера на приложената от съда обезпечителна мярка – спиране на административното производство по издаване на заповед за спиране на строежа. 

„Поради това представянето на гаранция би било безпредметно, тъй като тя служи за обезщетение на ответника за вредите от неоснователно допуснато обезпечение, каквито в случая не биха настъпили“, уточняват от ВАС.