Върховният административен съд с окончателно решение потвърди, че ски влек „Меча поляна“ в Природен парк „Витоша“ трябва да бъде премахнат, съобщиха от пресцентъра на ВАС.

Административното дело беше образувано по жалба на „Витоша ски“ против решение на Административния съд в София-град, което потвърждава заповед на началника на РДНСК за премахване на незаконния строеж.

Върховните магистрати приемат за правилни изводите на първоинстанционния съд, че ски влекът - предмет на оспорената заповед, е строеж от трета категория и като такъв се явява строеж, за който се изискват строителни книжа, каквито в случая липсват. 

Въжените линии подлежат на инвестиционно проектиране, съгласуване с органите на държавен технически надзор, издаване на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация, по реда на Закона за устройство на територията. Поради тези обстоятелства издадената от началника на ДНСК заповед за премахване на влека е законосъобразна.

Ски влек "Меча поляна" представлява открита въжена линия с дължина около 92 м., с 4 бр. стоманени стълбове, с височина около 3,5м., забити в земята, без бетонови фундаменти, всеки укрепен с по три броя метални тръбни подкоси с дължина около 1,80 - 2 м. и стоманени въжета. Налице е и задвижващ механизъм с електрически двигател, водещо, обръщателно и направляващи въжета, както и кабина за управление на лифта. Установено е още, че строежът е извършен около 2005 г., по възлагане на "Витоша ски" АД, която е и негов собственик.