Ценко Чоков не може да е кмет на Галиче, реши окончателно Върховният административен съд. Така той потвърди решението на Административния съд във Враца от май.

Според магистратите Чоков неоснователно не изпълнява функциите си на кмет на кметство, тъй като беше с мярка „задържане под стража”, после – под домашен арест, а след това отново в ареста.

Според ВАС в случая е налице хипотезата на чл.42, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, даваща основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета и Общинската избирателна комисия неправилно е отказала да ги прекрати.

Кметът на кметство не може да ползва неплатен отпуск, който съобразно разпоредбата на чл.160 от КТ се разрешава по преценка на работодателя. Тъй като кметът на кметство няма работодател, който да извърши преценката и да разреши ползване на неплатен отпуск, в след 24 ноември 2016 г. е налице неоснователно неизпълнение на функциите на кмет, което дава основание за предсрочно прекратяване на пълномощията, аргументира се съдът.

Решението е окончателно, а Общинската избирателна комисия има срок две седмици, с които да прекрати мандата на Чоков.