Решаващ ден за седмокласниците. Днес е Националното външно оценяване по български език и литература.

Повече от 59 000 ученици, завършили седми клас, се явиха на изпита, който за много от тях е и вход към най-желаните гимназии.

Преди края на изпита обаче вариантът на въпросите изтече в онлайн изданието на „24 часа“.

Компрометира ли това матура и какво е обяснението на просветните власти?

Повече от 30 минути преди официалния край на изпита в онлайн изданието на „24 часа“ беше публикуван вариант на матурата с днешна дата. Много  от въпросите и задачите от него съвпадат с това, което седмокласниците ни казаха на излизане от изпита.

Снимка: bTV

А именно, че са разсъждавали върху цитат от произведението „Една българка“ и са преразказвали „Изборът‘ на Кристин Димитрова.

Рисковете при подобно изтичане са най-възможна. Единия е помощ от външен човек стига да преодолее мерките за сигурност, които учебните заведения взимат.

Снимка: bTV

Веднага потърсихме за коментар Министерството на образованието и оттам заявиха, че ще изчакат официалния край на матурата, ще е сравнят изтеклия вариант с официалния. И едва тогава можем да разчитаме на тях за позиция.

Преди да се случи всичко това учениците влязоха в класните стаи с различни емоции притеснения и вълнения.

Седмокласниците от  училище Черноризец Храбър дойдоха час и половина преди началото на матурата в двора на училището, притеснени да не закъснеят.

Системата от задачи по литература се определя от задължителното учебното съдържание с творби от учебните програми, за V, за VI и за VII клас.

Във втората част от изпита пишат подробен преразказ на художествен текст с изпълнение на определена дидактическа задача. Художественият текст е създаден специално за националното външно оценяване.

Резултатите ще излязат до втори юли.