Има възможност последните теми от учебния материал да не бъдат включвани в изпитните материали, каза министър Красимир Вълчев на онлайн срещата "Проблеми пред дистанционното обучение", организирана от  омбудсмана Диана Ковачева. 

Той уточни, че ще се направи анализ, вероятно през март-април, и няма никакъв проблем част от темите да отпаднат. "Ако някой ученик прочете повече, няма "да се мине", а ще стане по-знаещ човек", коментира образователният министър.

"За четвърти и десети клас не е задължително това външното оценяване и миналата година го пропуснахме, но то е полезно и необходимо, и не трябва да създава стрес при учениците и родителите", каза министър Вълчев.

По думите му необходимо е да се направи този преход, с въпроси и изпитни материали, които в по-голяма степен са насочени към меренето на функционалната грамотност на учениците. 

През следващата седмица ще бъде обсъдено и ще бъде взето решение как от 4 януари, на какъв принцип - на географски или за отделните класове, да се възстанови присъствения учебен процес, като първи-четвърти клас са приоритетни, посочи още министърът.