България е сред първите 5 страни в Европейския съюз, в които най-висок процент от младите хора продължават да живеят при родителите си, показва изследване на „Евростат” за миналата година.

Средно около 28% от младите европейци са пребивавали при родителите си, докато у нас показателят е близо 46% или почти всеки втори млад българин в диапазона 18-34 години все още е обитавал семейното гнездо през 2018 г.

Освен това, българските мъже в този възрастов диапазон сравнително най-късно в Евросъюза са напускали семейството – на 32 години, докато младите българки са напускали дома си на 27 годишна възраст.

Най-рано от родителите си се отделят младите хора в Швеция – на 18,5 години, а най-късно в Хърватия и Словакия – около 32 години.