Министерството на образованието и науката (МОН) предлага таксите за обучение в държавните университети да отпаднат за още осем специалности.

През юни с решение на правителството от такси за учебната 2020/2021 г. бяха освободени първокурсниците от осем професионални направления и осем защитени специалности. Направленията обхващат педагогика на обучението по: математика, физически науки, химически науки, химични технологии, религия, енергетика и материали и материалознание. Също е в специалностите „Арменистика и кавказкология“, „Индология“, „Иранистика“, „Новогръцка филология“, „Унгарска филология“, „Румънска филология“, „Хебраистика“ и „Хидростроителство“

Предложените за нови защитени специалности са „Африканистика“, „Класическа филология“ и „Ядрена техника и ядрена енергетика“ в Софийския университет; „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“, „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ в Университета по хранителни технологии в Пловдив; „Топло- и ядрена енергетика“ и „Ядрена енергетика“ в Техническия университет в София; „Металургия“ в Химико-технологичния и металургичен университет в София; „Корабостроене и морска техника“ в Техническия университет във Варна и „Технология на дървесината и мебелите“ в Лесотехническия университет в София.

По предложение на здравното министерство професионалното направление „Здравни грижи“ пък ще бъде включено в списъка на приоритетните. Целта е да се гарантира по-голям брой на местата за субсидирано от държавата обучение в специалност „Медицинска сестра“.