Увеличава се прагът за получаване на така наречените "детски надбавки". Размерът им се запазва за поредна година. 

За трите си деца Гергана получава общо 135 лева месечна помощ. Казва, че парите подпомагат отглеждането само на най-малкото.

"Нещо обувчици, маратончици – колкото за нея. Вече за каката, тя е доста голяма, там разходите са доста повече. Баткото въобще не го споменаваме, за него хептен няма", споделя Гергана.

Размерът на помощта се запазва. Но с 10 лева се увеличава прагът за получаването й. Така средномесечният доход на член от семейството трябва да е до 410 лева, за да получава пълния размер на помощта. И между 410 и 510 лева, за да получава 80% от него.

През 2019 г. около 370 хиляди семейства са получавали помощта. Увеличението на прага основно е заради ръста на минималната заплата. За да няма семейства, които да загубят пълния размер на добавките.

"Прагът досега беше по-нисък, затова всяко повишение за мен е в правилната посока", смята Александър Иванов, депутат от ГЕРБ. Според макроикономиста  Георги Вулджев по-ефективно би било, ако се премине към система, която вместо да дава фиксирана сума, да прави данъчни отстъпки от данъците на хората. 

Другите условия за получаване на помощта се запазват.

Задължително условие за предоставяне на помощта е и децата да ходят редовно на предучилищна и в училище. При три дни отсъствие от детска и пет от училище без основателна причина - добавките за семейството се спират.