През март броят на започналите работа безработни е с 6917 повече спрямо февруари, като достигна 25 147 души, информират от Агенцията по заетостта.

433 пък са хората от групата на пенсионерите, учащите и заетите, които също са намерили нова работа чрез бюрата по труда. Въпреки наложените ограничения и затваряне на дейности поради COVID-19 пандемията, търсенето на труд през месеца се увеличи.

Агенцията по заетостта отчита и намаление от 0,4% на регистрираната безработица спрямо предходния месец. Регистрираните безработни в бюрата по труда са 214 052, което е с 11 229 по-малко от февруари и с 6020 по-малко от март 2020 г.

В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 25 179 безработни, кoeто е с 282 повече в сравнение с февруари и с 13 690 по-малко от броя на новорегистрираните през март 2020 г. Други 687 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

В кои сектори има най-много наети

78% от започналите работа през март са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 21,5%, следвани от търговията - 13,9%, хотелиерството и ресторантьорството - 10,5%, държавното управление - 8,9%, селското, горското и рибното стопанство – 7%, строителството - 5,4%, хуманното здравеопазване и социалната работа - 4,5%.

Данните сочат, че 5520 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца.

Антикризисните мерки за подкрепа на заетостта

Схемата "Заетост за теб", която стартира през месец юли миналата година като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 18 695 души, като само през март са сключени трудови договори с нови 4067 безработни.

За запазване на заетостта продължават да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта - "60/40" и проект "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19". През месец март близо 160 000 заети са били подкрепени по тези мерки.

Мярката "Запази ме" за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури през месеца средства на близо 50 000 заети.

Нараства търсенето на работна сила

Заявените работни места на първичния пазар на труда през март са 18 452 или с 37% повече от предходния месец. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост, следват хотелиерство и ресторантьорство, търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети, държавното управление, селското, горското и рибното стопанство и административните и спомагателните дейности.

Кои са най-търсените професии?

През март най-търсените професии са:

  • персонал, зает в сферата на персоналните услуги;
  • персонал, полагащ грижи за хората;
  • водачи на МПС и подвижни съоръжения;
  • машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
  • работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт;
  • металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии;
  • продавачи;
  • работници по събиране на отпадъци и сродни на тях;
  • монтажници;
  • работници в селско, горско и рибно стопанство.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!