Националният център по заразни и паразитни болести е установил за първи път у нас по-заразен подвариант на „Омикрон“ – ВА.2.

Той е открит при седем проби от няколко области в България.

За разлика от ВА.1, при ВА.2 отсъстват части от S гена на вирусния геном. Това се отразява в резултатите при скринингово изследване с PCR.

От НЦЗПБ посочват, че разликите в този ген могат да доведат до погрешно интерпретиране на резултатите като не „Омикрон“.

При последното секвениране са обработени 334 клинични проби, като при почти 75% от тях е установен вариантът „Омикрон“.

Те са взети от пациенти от 31 различни лечебни заведения от 21 области в страната.