Замърсяване с отпадъчни води на река Бели Лом край Разград установиа експерти от РИОСВ в Русе, съобщиха от екоинституцията.

Нарушението е констатирано при проверка по повод сигнали за замърсени води в коритото на реката и неприятни миризми. Извършен е обход по поречието на река Бели Лом, в района на селата Дряновец и Гецово.

В момента на проверката е усетена неприятна миризма, характерна за преработката на царевица.

По бреговата ивица са установени отлагания със сиво-черен цвят. Експертите са извършили проверка на ГПСОВ-Разград, с оператор "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД.

Констатирано е пропукване на бетона на аварийния канал, в резултат на което се отвеждат непречистени отпадъчни води до нерегламентирана канализационна връзка към реката.

Очакват се резултатите от анализа на водните проби. На оператора "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД е съставен акт за констатираното нарушение.