Уран във водата на Хасково вече няма, но алфа активността остава опасно висока, затова и  водата в чешмите все още не е годна за пиене и готвене.

Решението са нови сондажи, за което Хасково получи държавна помощ от 2 милиона лева. Колко време ще отнеме изграждането на  новите съоръжения и ще бъде ли решен проблемът?

В помпена станция „Подкрепа” ще се  правят нови сондажи. Тя е на около 10 километра от Хасково в посока Харманли. Оттам и в момента се  доставя част от водата за града. Сонди  ще се бият на още две места. И въпреки че парите вече са отпуснати, реализацията на проекта ще отнеме месеци, в които освен че ще остане на водонски, Хасково  ще мине и на воден режим.

Преди сондите да бъдат пуснати, трябват редица разрешителни от няколко министерства, а преди това и доклад на хидролозите, което отнема време.

Управителят на ВиК-Хасково инж. Тодор Марков предполага, че всичко това ще отнеме две седмици.

За строителството ще отговаря кметството, от където днес спешно събраха специалисти и фирми от региона.

Ще се търсят фирми с пряко договаряне, предвид аварийната ситуация, обясни Велин Балкански – зам.-кмет на Хасково.

Дотогава градът ще е на водонски, а забраната за пиене и готвене остава.

„Уран няма, но това е превантивна мярка, която е предприета, за да излязат и окончателните проби за алфа активност, за бета активност, за радионуклииди, за да можем да успокоим населението”, каза областният управител Станислав Дечев.

Хората обаче ще са спокойни, едва когато от чешмите им потече чиста вода.

От резерва на бюджета си общината харчи всеки ден по 2700 лева за бутилирана вода за социалните заведения.

Кризата с водата в Хасково доведе и до едно нетрадиционно икономическо решение. Местният бизнес е готов да бутилира безплатно за детските градини и социалните заведения в общината.