„Управителният съвет на Българската банка за развитие (ББР) направи отказ към одитния комитет, назначен от мен, да предостави информация за кредитните досиета“, съобщи служебният министър на икономиката Кирил Петков.

Той цитира и мотивите за този отказ – „информацията за досиетата е готова, но няма да ви я дадем“.

„За мен това е нарушение на закона за независимия одит и тази сутрин ще сезирам БНБ, която е била коректна до този момент в този процес. Надявам се с техните функции в максимално бърз срок, в рамките на деня, одитният комитет да има достъп до кредитните досиета“, заяви Петков.

„Нямам обяснени. Единственото, което се надявам, е, че това е някаква импулсивна грешка от тяхна страна и се надявам в рамките на деня това да не продължи. Законът изисква одитният комитет да има достъп до тази информация“, допълни Петков.

Той допълни, че в момента като държавен орган министърът на икономиката не може да задължи ББР да направят каквото и да било.

„Надявам се БНБ да задължи тези хора да действат по закона“, заяви Кирил Петков.

Той обясни още, че към всяка банка има одитен комитет, който следи и проверява дейността на банката, без да нарушава банковата тайна, и подава тази информация към принципала – в случая Министерство на икономиката.

„Важно е да кажа, че банката е много стабилна. По никакъв начин това не е атака, не е въпросителна. Бих се радвал като портфолио тези кредити да са дадени по пазарен начин“, каза Петков и добави, че до края на мандата му иска банката да заработи перфектно.

„Тази банка може и има ликвидността да бъде инструмент за малкия и среден бизнес. Имаме идея цялата ликвидност да я вкараме като антикризисна мярка в помощ на малкия и среден бизнес“, добави служебният икономически министър.

Той заяви, че Българската банка за развитие е в перфектно финансово състояние.