Решенията на ТЕЛК и НЕЛК, които изтичат преди 30 април, ще действат до 30 юли. Причина за по-дългата давност на документите е удължаването на извънредната епидемична обстановка до края на април, съобщават от Министерството на труда и социалната политика, цитирани от БНР.

Служебно е удължен и срокът на издадените направления за включване в механизма за лична помощ, както и изготвените индивидуални оценки.

Ползвателите на личен асистент, чиито експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК изтичат преди 30 април, ще продължат да ползват услугата при същите условия.

От министерството напомнят, че ако има насрочена дата за освидетелстване или преосвидетелстване от комисиите е необходимо гражданите да се явяват лично.