Учителската професия става регулирана - започва писането на професионални стандарти и единни държавни изисквания за придобиване на квалификация. Това е записано в проекта на стратегията за развитие на педагогическите кадри - поредният опит за преодоляване на кризата в сектора.

Този документ беше посрещнат с облекчение от гилдията, защото е първият по рода си в България. Стратегията трябва да очертае пътя, по който трябва да върви държавата, за да преодолее кризата за кадри.

Данните говорят сами за себе си. Всеки трети учител е над 55 години, а младите учители до 35 години са 1 от 10. Професията е силно феминизирана, което има негативни последствия върху развитието на децата - почти 90% от учителите са жени.

И двете тенденции се задълбочават през последните години. Те отразяват проблемите с ниските заплати на учителите, липсата на мотивация и историческия минимум на изключително ниския престиж на професията. В общия случай родителите не препоръчват на децата си да стават учители, а студентите с педагогически профил са искали да учат нещо друго.

Все пак в този песимистичен анализ има и нещо положително. И то е, че във връзка с минималния брой младежи, които влизат в системата, като цяло в родните училища преподават едни от най-опитните учители в целия Европейски съюз.

Обучението по педагогика дава началото на висшето образование в България. Повече от век по-късно само за 1 от присъстващите студенти в Алма Матер това е било първо желание.

„Насочих се към тази специалност заради предметите, които се изучават и най-вече заради психологиите. И съм изключително доволна и затова останах тук, а не се преместих”, казва Десислава Иванова, студент по педагогика в СУ.

От рейтинговата система на висшите училища в България става ясно, че едва половината дипломирани педагози работят по специалността си. По-малко от една пета от висшистите с направление педагогика на обучението по различните науки влизат в класните стаи.

В 34-то основно училище в София възрастовата структура на учителите е добра за средното в страната - 15% са до 35 години. „Проблем е намирането на кадри, които искат да работят наистина с децата и да се отдават на професията”, казва Боряна Толовска, директор на 34 ОУ "Стою Шишков".

Скоро учителската професия ще стане регулирана - така ще се реши и проблемът с контрола на качеството.

„По друг начин казано - това е регулирана от държавата дейност и когато чуят такъв израз, повечето хора смятат, че учителите стават държавни служители. Не. Това означава, че университетите готвят студентите по тези професионални направления по държавни стандарти”, разяснява Мукаддес Налбант, зам.-министър на образованието и науката.

„Това е чудесно. Но не се ли обезпечи финансово, много се страхувам да не остане само на хартия”, коментира Янка Такева, Синдикат на българските учители.

Стратегията предвижда отпускането на стипендии и допълнителни стимули за студентите по педагогика, както и увеличение на стажа им в класните стаи. За младите учители ще отговарят наставници. Преподавателите от всички възрасти ще трябва постоянно да поддържат квалификацията си.