С 2400 училища ще започне новата учебна година. Близо 700 000 ученици и 60 000 първокласници ще прекрачат прага на класната стая. Някои от тях обаче ще трябва да учат в училища, които все още се ремонтират. Техният брой е 60.

Предизвикателство през новата учебна година остава броят на децата, които не посещават училище. Оказва се, че учителите са на противоположни мнения дали трябва да участват в търсенето на липсващи ученици.

Екип от училището в село Блатец минава по къщите и убеждава родителите, че децата им трябва да учат. Обикновено по-големите деца помагат за отглеждането на по-малките и това е част от причините да не посещават редовно училище.

В екипите има социален работник и полицай. Понякога се случва да има агресия. Повече от 1100 екипа ще се опитат да върнат учениците в клас тази година.

„С 40-50 дни на година няма как да се натрупат знания, а дефицити и предпоставки за изключване от образователната система”, обясни просветният министър Красимир Вълчев.

Има учители обаче, които не са съгласни. Яна Шишкова е сред организаторите на протест, планиран за 16 септември. Тя не приема проект на МОН, в който пише екипи да проверяват по домовете учениците с неоправдани отсъствия.

„Вменява ни се една полицейска роля вместо образователна. Работата на учителя е в клас. Ние вече сме свидетели на резултатите от тази една година приобщаващо образование, при която се оказа, че учителите са съвършено сами”, на мнение е Яна Шишкова.

Министърът на образованието призна за неточно употребени думи в проекта и обеща документът да се обсъди.

„Нашето усещане е, че се опитват да етикетират един протест като учителски, без той да е такъв”, каза Вълчев.

Синдикатът на учителите се разграничи от организирания на първия учебен ден протест.