74% от Българите изказват съгласие в учебния материал на учениците да има информация за религия и вярвания. Това показва проучване на Евробарометър за дискриминацията в Европейския съюз. Данните са събрани през април-май 2023 г.

По този показател страната ни е на 25-о от 28 държави. 97% от респондентите в Швеция изразяват одобрение от изучаването на религия в училищата. В Дания този дял е 95 на сто, а в Гърция – 94 на сто. Средната стойност за ЕС е 83%.

Снимка: Евробарометър

В 23 държави членки голямата част от участвалите в запитването са отговорили, че са съгласни в уроците и учебните материали да се съдържа информация за сексуалната ориентация. Швеция и Дания са държавите с най-висок дял на положителен отговор. В Гърция и Кипър одобрението е съответно 71% и 69%. В България 34 на сто изразяват съгласие в учебния материал да има информация за сексуалната ориентация, а в Румъния – 31 на сто.

Снимка: Евробарометър

Поне шестима от десетима респонденти във всички 27 държави членки са съгласни, че в училищните уроци и материали трябва да бъде включена информация за трудностите и нуждите на хора с увреждания. Най-високото ниво на одобрение е в Малта (98%) и Гърция (97%). В другия край на скалата – по-малко от три четвърти от запитаните в Румъния (60%), в България (71%) и Унгария (73%) са същото мнение. 22% от респондентите от България отговарят, че не са съгласни в учебниците да има информация за хората с увреждания.

Снимка: Евробарометър

В Румъния и България е най-ниско съгласието учебният материал да включва информация за половата идентичност.

65% от попитаните в Румъния отговарят, че такова съдържание не трябва да бъде включвано в учебните програми. На същото мнение са и 58% от респондентите от България, а 8% не могат да отговорят. В Унгария делът на несъгласие е 49%. В Чехия 51% от попитаните посочват, че са съгласни. В Гърция 67 на сто изразяват одобрение.

Снимка: Евробарометър

48% от българите отговарят, че училищният материал трябва да включва информация за историята и културата на ромите. 63% са на мнение, че трябва да има материали относно расизма. 

Снимка: Евробарометър

Снимка: Евробарометър

От всички държави членки в България най-висок процент (12%) от попитаните не могат да отговорят дали трябва да се изучава историята на антисемитизма в Европа и Холокоста. 61% отговарят положително, а 27% са на мнение, че темата не трябва да се изучава в училищата.

 

Снимка: Евробарометър

Според данните на Евробарометър няма сериозни различия в нагласите на база пол. Жените в ЕС са малко по-склонни от мъжете да се съгласят, че училищните уроци и материали трябва да включват информация за историята и културата на ромите (75% срещу 72%) и за съществуването на множество полови идентичности (70% одобрение при жените спрямо 67% одобрение при мъжете).