Трябва ли възнагражденията на депутатите да растат заедно със средната работна заплата?