Съветът за електронни медии допуска Милен Митев, Митко Димитров и Иво Тодоров до третия етап на обявената процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио. 

Предстои допуснатите кандидати да бъдат изслушани от членовете на СЕМ на 25 и 26 октомври. 

До финалната фаза на конкурса не бяха допуснати Жени Гаджалова и Светослав Костов.

Съветът е приел и правила за изслушване на кандидатите, които са публикувани на интернет сайта на медийния регулатор.

На 4 август СЕМ прие оставката на Андон Балтаков като генерален директор на 

БНР. За временно изпълняващ длъжността СЕМ избра Милен Митев.