20 млн. лв. за довършване на временното възпрепятстващо съоръжение по границата с Турция ще бъдат предоставени на областните администрации в Бургас, Хасково и Ямбол, съобщиха от правителствената пресслужба.

В мотивите за решението се посочва, че съоръжението е от изключително значение за противодействие на нарастващия през последните години миграционен натиск.

С постановлението се предоставят и целеви средства в размер на 50 хил. лв. на Националния археологически институт с музей към БАН за завършване на проучванията на Могила №3 в землището на с. Изворово, общ. Харманли. Откриването на находки с изключителна научна, художествена и експозиционна стойност от световно значение налага спешното завършване на проучванията.

Разчетени са и 20 хил. лв. за издръжка на Държавната агенция за българите в чужбина.

По бюджетите на общини се предоставят допълнително 700 хил. лв. за ремонт и оборудване на детски ясли и целодневни детски градини, както и за инфраструктурни ремонти.

Предоставените средства са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет.