Режим на водоподаването е въведен в три села от област Плевен. За това съобщават от ВиК дружеството в града.

В следствие високите температури, намалелия дебит на водоизточниците, остарялата водопроводна мрежа, както и увеличената консумация на питейна вода и ползването ѝ за поливане, има недостиг на водните количества, особено във високите части на селата Бръшляница, Пелишат и Стежерово.

По тази причина от ВиК в Плевен са изпратени писма до кметовете на тези населени места за въвеждане на режимно водоснабдяване и забрана за поливане, пълнене на басейни и миене на улици и други, съобщава БТА.

Към тази мярка се прибягва в случаите, когато подаваните водни количества не са достатъчни да се осигури непрекъснато водоснабдяване на всички потребители, уточниха от водоснабдителното дружество.

Със заповеди на кметовете на трите села е въведен режим на водата по индивидуален график за всяко селище. Часовете за пускане и спиране на водата са съобразени с техническите възможности и съществуващата инфраструктура на населеното място, допълват от ВиК-Плевен.

В село Бръшляница жителите ще имат вода от 8 до 20 часа. В село Пелишат вода ще имат живеещите на улиците от центъра в посока Плевен в диапазона от 7 до 17 часа, а за улиците от центъра в посока селата Вълчитрън и Згалево - от 17 до 7 часа.

За село Стежерово са определени две зони като водата се спира през 24 часа за всяка – от 10 часа на настоящия до 10 часа на следващия ден. В населението място е осигурена водоноска.

При промяна на ситуацията, режимът може да бъде променян или отменен, добавиха от ВиК-Плевен.