Най-младите българи между 14 и 17 г. спортуват най-активно – 81%. Това показва национално представително проучване на „Тренд“, проведено сред 1012 души по поръчка на Министерство на младежта и спорта.

57% от децата на възраст между 5 и 13 години спортуват. Момчетата спортуват повече от момичетата – 63% на 52%.

Снимка: Тренд

47% от децата на възраст между 5 и 13 години спортуват два пъти седмично. Три пъти спортуват 24% от децата, а 18% повече от три пъти седмично.

Снимка: Тренд

Футболът е практикуван в най-голям дял от децата – 24%. 14% от родителите посочват, че детето им практикува колоездене, а 10% плуване. Сред практикуваните спортове са народни танци, лека атлетика и др.

Очертава се голямо разнообразие от видове спорт, които се практикуват от децата на възраст между 5 и 13 години. При неспортуващите деца водеща причина според родителите е, че детето им е малко.

Снимка: Тренд

29% от българите на възраст над 14 години посочват, че спортуват. С нарастването на възрастта процентът на спортуващите българи намалява.

Фитнесът е най-практикуваният спорт – 33%. Хората на възраст 18-29 г. и 30-35 г. най-често практикуват фитнес. Сред най-предпочитаните се отличават спортове като колоездене и футбол.

Снимка: Тренд

Практикувате на спорт два или три пъти седмично е най-честият отговор – съответно с дялове от по 30%. 19% спортуват един път седмично, а същият дял повече от три пъти седмично.

Снимка: Тренд

44% от хората посочват, че в населеното място, в което спортуват има добра спортна инфраструктура, а 35% са на обратното мнение. В областните градове в най-голям дял 60% са на мнение, че има добра спортна инфраструктура, а едва 22% са на противоположното мнение. В София 37% смятат, че има добра спортна инфраструктура.

Снимка: Тренд

Възрастните хора над 65 години, които спортуват, в най-голям дял практикуват спорт на открито.

Българите, които не спортуват, посочват три основни причини за това. Липса на време - 46%, липса на мотивация – 36% и здравословното им състояние - 23%.

Снимка: Тренд

Изследването на "Тренд" е проведено чрез метода пряко полустандартизирано интервю сред 1012 души. Изследването е извършено  между 16 и 19 юни.