1/3 от европейците смятат, че проблемът с корупцията в държавите им се задълбочава, а 44%, че няма подобрение. Това показва проучване на „Трансперънси Интернешънъл“, проведено сред 40 хил. граждани на Европейския съюз.

Изследването нарежда страната ни на трето място – 48% от българите са отговорили, че през изминалата година корупцията в държавата ни се е увеличила. На второ място е Словения (51%), а на първо – Кипър (65%).

Снимка: Трансперънси Интернешънъл

Проучването засяга корупционните практики в различни сектори и проявления. Прави впечатление, че във всички изследвани сектори страната ни е в челните позиции, като в сектор „Изнудване“ оглавяваме класацията.

Според „Трансперънси Интернешънъл“ данните са обезпокоителни и се налагат спешни мерки от държавите в ЕС за решаване на проблема.

Връзката бизнес – политика

Гражданите на ЕС отчитат, че бизнесът и политиката имат все по-топли връзки. Проучването откроява проблема, че често законите се правят така, че да работят в полза на определени частни интереси, а не за общото благо.

По-малко от 30% от анкетираните смятат, че тяхното правителство взима предвид мнението на гражданите си при гласуване на определени норми. Около половината отговарят, че големите фирми често прибягват до подкупи и връзки, за да се си осигурят доходоносни договори с държавата и да избегнат плащането на данъци.

Снимка: Трансперънси Интернешънъл

Над 50% от европейците смятат, че правителството в тяхната държава се ръководи от частни интереси. В България такова мнение споделят близо 70% от гражданите, нареждайки страната ни на второ място след Словения по този показател.

Кой е най-корумпиран?

Изследването на „Трансперънси Интернешънъл“ показва, че почти 2/3 от гражданите на ЕС смятат, че в държавите им има корупция по високите етажи на властта. Докладът посочва, че ситуацията се влошава и заради усещането за безнаказаност, като само 21% от запитаните са отговорили, че корумпираните служители в държавния апарат получават подходящи наказания.

Европейците са разделени в мнението си относно кои институции имат най-големи проблеми с корупцията. Половината смятат, че най-корумпирани са премиерите и депутатите. За другата половина това са бизнесмените и банкерите.

Снимка: Трансперънси Интернешънъл

„И все пак доверието в полицията, местните власти и съдилищата е голямо в целия регион. Повече от 60% от жителите на ЕС съобщиха, че се доверяват на тези институции“, посочват от „Трансперънси Интернешънъл“.