На приблизително 200 хиляди абонати на столичната топлофикация ще бъдат възстановени над 3 млн. лв. Парите са за изравнителните сметки с дата на издаване 31 юли 2022 г. и то при условие, че има разлика между прогнозно начислената енергия и реално потребената.

За сумата за доплащане е начислен 9% ДДС вместо 20%. От „Топлофикация София“ обясниха, че промените в издадените изравнителни сметки вече са налични. 

Пример за корекция на дължимата сума

Сроковете за плащане са същите – 45 дни от датата на новата фактура за бита и 30 дни – за бизнеса.

Сумите ще бъдат автоматично възстановени по партидите на абонатите и ще бъдат приспаднати със следващите им дължими фактури.

Вижте във видеото пример за корекция на дължима сума!