От днес потребителите на "Топлофикация София" ще могат да видят коригираните фактури за изравнителните си сметки, издадени в края на юли. До промяната се стигна заради намаляването на ДДС за топлото от 20 на 9%.

Корекциите се отнасят само за разликата между прогнозно начислената енергия и реално потребената и касаят само изравнителните сметки с дата на издаване 31 юли 2022 г.

Сроковете за плащане са непроменени. Хората, които вече са заплатили сметка с ДДС от 20% вместо с 9%, ще имат сума за възстановяване, чийто размер ще могат да видят в коригираните документи.

Дължимите суми ще бъдат автоматично възстановени по партидите на клиентите и ще бъде приспадната със следващи дължими фактури.