"Топлофикация София" приключи в срок отчитането на уредите за дялово разпределение, въпреки закъснелия старт на кампанията заради извънредното положение, съобщават от дружеството. В качеството си на топлинен счетоводител, "Топлофикация София" обслужва 35 хиляди домакинства в столицата, от които 3 000 домакинства с реален месечен отчет. Над 99 на сто от имотите са отчетени. Дружеството изготви изравнителните сметки на своите клиенти в срок и вече приключва раздаването им.

Изчисленията в изравнителните сметки са извършени с определената от КЕВР ретроактивна цена на топлинната енергия и сумите за приспадане са изрично посочени. Ако сумата за прихващане надвишава първата сметка, приспадането ще продължи и в следващите фактури до нейното изчерпване.

"Целта ни беше да дадем максимално ясна и разбираема информация на всеки клиент за реално потребените количества топлинна енергия, за начислените месечни суми и за годишното изравняване със суми за възстановяване или за доплащане, както и сумите за прихващане от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия", коментират от дружеството.

С цел по-голяма информираност "Топлофикация София" е изпратила на потребителите заедно с изравнителните сметки допълнително нагледно обяснение за изчислените суми в двата случая - при връщане от изравнение и при доплащане от изравнение с прихващането на суми от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия.