Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нова цена на природния газ за второто тримесечие на годината. Тя е с 0,83% по-висока и при това положение няма да се отрази на сметките за парно, топла вода и ток, посочиха от регулатора.

Утвърдената от Комисията цена на природния газ за второто тримесечие е в размер на 45,17 лв./MWh лв. (без акциз и ДДС). За битовите и за стопанските потребители, ползващи природен газ, реалното увеличение ще бъде около 0,5%, тъй като останалите компоненти, формиращи цената на услугата – цена за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, не се променят.

Тъй като промяната е под 5 на сто, тя няма да се отрази на сметките за парно и топла вода.

Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и небитовите потребители на регулиран пазар.

Цената на синьото гориво расте трето поредно тримесечие, като тази пролет е най-ниското увеличение. От октомври досега цената на природния газ е скочила общо с близо 18 на сто.

Следващата корекция на цената може да дойде през лятото.