От 29 март отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата в страната. Решението е на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, която издаде заповед днес.

Това означава, че учениците ще бъдат тествани още два пъти, за да влязат в клас – на 21 март и на 28 март. Всички останали противоепидемични мерки в училищата остават в сила.

Здравните власти въведоха скрининговите тестове с проба от слюнка като условие за присъствено обучение на 10 ноември миналата година. Първоначално изследването се провеждаше два пъти седмично.

От 21 октомври беше въведен зелен сертификат и редовното изследване отпадна за учениците и учителите с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторен тест.

От 6 декември останалите ученици се тестват само веднъж в седмицата. Редовно се проверяват също учителите и непедагогическите специалисти без зелен сертификат. Присъствени занятия се провеждат без условие за тестване в общини с ниска обща заболяемост – под 250 на 100 000 души.

Облекчават се мерките и във висшите училища

От 21 март се облекчават противоепидемичните мерки и във висшите училища.

Присъствено обучение в университетите ще се провежда по график, като не се допуска смесване и едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите.

Университетите трябва да създадат организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията.