В навечерието на 11-ти май – денят на Св. Кирил, в Националната библиотека се откри изложба, посветена на 1150-годишнината от успението му.

За гражданите от днес са достъпни първите свидетелства за Св. Кирил Философ.

Най-старите документи, които се съхраняват у нас за светите братя Кирил и Методий, са в периода от десети до XV век.

„Това са ръкописи, които съдържат песнопения. Жития, служби, основно на св. Константин-Кирил Философ”, обясни доц. Елена Узунова от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”

Само преди дни папа Франциск специално отбеляза ролята на Солунските братя за евангелизацията на Европа. Една от техните мисии е мисията в Херсон, където те откриват мощите на един от големите християнски светци св. Климент папа Римски. Той е първият папа в Рим.

Един от ученици на Кирил и Методий приема името тъкмо на този папа и става известен като св. Климент Охридски.

Според изследователите създаването на славянска азбука и преводите на най-важните богослужебни книги, свързани с култа на християнството, дават възможност на славянския род да разбира божественото слово на родния си език.

Заради техния изключителен принос ние ги наричаме учители, а църквата ги канонизира като равноапостоли.