Страната се възстановява от водното бедствие, което наводни къщи и дворове. Все още има места без електричество. Затворени са пътища.

Река Места подкопа пътя за Гоце Делчев и събори подпорна стена. Заради свлачище снощи там едното платно беше затворено.

Придошлите води скъсаха диги и откъснаха моста на село Блатска, разрушавайки пътя, които десетки използват.

По данни на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор най-много препълнени язовири има в област Кърджали - 14. Следват София-град и Софийска област, където контролирано са изпуснати 11 язовира, а в Благоевградско те са 9.

Повишиха се и речните нива. Критичните точки са няколко - река Искър, река Блато, Струма и Места. 

Затворен е пътят Гоце-Делчев - Доспат. Проходът "Петрохан" също продължава да е затворен.