Пред Съдебната палата се проведе демонстрация срещу домашното насилие по повод 8 март. 

Инициатива е посветена на жените, които през миналата година са изгубили живота си заради домашно насилие. 

Те пуснаха 19 черни балони в небето, символизиращи загиналите жени през 2020 г. Официална статистика от държавата не се води, няма и центрове, които жертвите на насилие да посещават. 

Заради скока на случаите по време на пандемията от Министерството на правосъдието предложиха промени в Закона за защита от домашно насилие. 

Сред тях са забрана насилникът да притежава оръжие, както да осъществява какъвто и да било контакт с жертвата. 

Предвижда се и изграждането на Национален регистър на случаите. Протестиращите жени призоваха властите по-бързо да се въведат промените.