27 януари е последният ден, в който граждани могат да дадат мнение за Закона за защита от домашно насилие. 

Според Световната здравна организация (СЗО) е задължително у нас да се изгради информационна система за всички институции, работещи с жертви на насилие, включително лични лекари и полицаи. 

По данни на организация честотата на насилието над жени в България остават по-високи от средните стойности за всички страни в Европейския съюз.