С дискусия за инвестиционния потенциал на Западните Балкани започнаха съпътстващите събития към срещата за  региона.

Конференцията има за цел да насърчи регионалното сътрудничество в икономическата сфера като важна част от европейската интеграция на Западните Балкани и основен двигател на техния напредък.

Основен фокус са икономическият потенциал на Западните Балкани, мерките за привличане на чуждестранни инвестиции и добрите практики за устойчиво развитие.