Родопско село пази бобина, изработена лично от Никола Тесла, с която илюзионистът мистър Сенко смайвал публиката. А американският илюзионист Дейвид Копърфийлд бил толкова впечатлен, след като разбрал за нея, че поискал да я има.

Преди близо век Мистър Сенко чува за Никола Тесла и за неговите изобретения и му поръчва да изработи тази бобина. Днес тя е сред най-ценните експонати на новия музей за илюзионно изкуство в Момчиловци, създаден от актьора Ненчо Илчев.

Мистър Сенко кръстил номера с бобината на Тесла „електрическият стол“.

Всички реквизити, които са в музея, са работещи. А въпреки интереса на Дейвид Копърфилд към бобината на Тесла, тя останала у нас, а днес – в музея в Момчиловци.