Спорен текст за наследяването на парите ни за пенсия в пенсионния фонд отива на Конституционен съд.

Запетая, заменена от тире в Кодекса за социално осигуряване, ограничава кръга от наследници, които могат да получат пари от пенсионните партиди при смърт, настъпила преди пенсионна възраст.

Старият текст от кодекса е позволявал тълкуването, че право имат всички наследници. Редактираният ги изброява след тире и така категорично стеснява кръга до най-близките.

Именно само преживелият съпруг, съпруга, деца или родители на починалия имат право на наследство от задължителния му частен пенисонен фонд. Всички останали роднини по съребрена линия, като братя, сестри или братовчеди се лишават от наследство.

Поправката е прокарана между първо и второ гласуване в Закона за ценните книжа.

„Казано иначе - извършено абсолютно тихомълком, без обществено обсъждане, без какъвто и да било дебат“, коментира Валя Гигова, член на Висшия адвокатски съвет.

Парите ще остават или за държавата, или за фонда.

„Два вида са наследствените фондове. Едните са професионални за хората, които работят първа и втора категория труд. Техните средства, на хората без наследници, се връщат в държавния бюджет. На хората от универсалните фондове средствата се прехвърлят в пенсионния резерв и по този начин се преразпределят косвено на пенсионерите във фонда“, обясни Владислав Русев от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

„Осигуряването в универсалните пенсионни фондове не е обществено осигуряване. Не е изградено на принципа на взаимопомощ, а парите на лицата са по техни лични партиди. Тоест това е имуществено право, което на общо основание подлежи на наследяване. Когато отнемаш едно имущество, трябва да дадеш срещу него равностойно обезщетение“, категорична е адвокат Валя Гигова.

Според Висшия адвокатски съвет преправеният член е в абсолютен разрез с Конституцията на държавата. От асоциацията на фондовете признават, че това би ощетило близките на починалия.

Висшият адвокатски съвет ще сезира Конституционния съд.