Затягат условията за получаване на социални помощи. Така наречените "детски надбавки" ще се спират за една година, ако за месец детето има 3 дни неизвинени отсъствия от предучилищни занимания и 5 часа от училище.

Еднократната помощ за първолаци пък ще се изплаща на два пъти. Около 380 000 семейства у нас получават т.нар. "детски надбавки”. За едно дете месечната сума е 40 лева, за две – общо 90.

Досега парите, с някои изключения, се спираха само за месеца, в който са допуснати отсъствията от училище.

С промените парите ще се спират за цяла година, ако за месец има 3 дни отсъствие от предучилищна и 5 часа от училище без уважителни причини.

Парите от спрените помощи отиват в бюджета на образователното министерство. С промените училищата ще трябва да ги харчат за конкретните нужди на детето.

"Те могат да се използват за дрехи, обувки транспорт, докато в същото време родителите какво правят – с тези пари си купуват алкохол", каза депутатът от ГЕРБ Милена Дамянова.

"Има ли разписан механизъм как тези 40 лв. конкретно ще стигнат до детето. Или вие казвате, учителката в междучасието отива да купи маратонки, пергел или тетрадки", коментира Хасан Адемов, председател на социалната комисия в НС.

"Ако стигнем дотам да купуваме обувки и дрешки на децата, ми изглежда малко несериозно", каза Венелина Николова, директор на 125 СОУ "проф. Боян Пенев".

Еднократната помощ за първокласници ще се изплаща на два пъти – половината преди началото на учебната година, остатъкът, ако детето продължи във втори срок. При 5 неизвинени за месец обаче, парите ще се връщат.

Промените в закона ще влязат в сила, когато настоящата учебна година е приключила. Така че, на практика, ще започнат да се прилагат от новата учебна година.