Мащабна програма за подкрепа на туристическия сектор и отдих на деца и преподаватели след пандемията подготвят съвместно министерствата на финансите, образованието и туризма. На брифинг в МФ беше обявено, че 30 000 ученици и учители ще имат възможност за почивка, която освен това ще е обвързана с културна програма.

Програмата се казва "Отново заедно".

Програмата ще бъде финансирана с 15 млн. лева. 500 лева е пакетът за всеки участник – дете или придружаващ учител.

Какво представлява тя?

Летният отдих ще бъде в малки групи при спазването на всички противоепидемични мерки. Пътуванията ще се осъществят след края на учебната година, която приключва официално на 23 юни за I до III клас и на 30 юни за ІV до ХІ клас. Малко по-късно свършват занятията за X и XI клас в паралелките с професионална подготовка и с дуална система на обучение.

За участие в „Отново заедно“ ще могат да кандидатстват всички 2258 държавни и общински училища. Всяко от тях ще има възможност да включи до 70 деца, подбрани по преценка на педагогическия персонал и със съгласието на родителите. Заявките ще бъдат удовлетворявани по реда на постъпването им до изчерпване на лимита на програмата.

МОН ще започне да приема кандидатури веднага, след като Националната програма „Отново заедно“ бъде приета от кабинета. Очаква се това да стане най-късно в началото на юли т.г. Още преди това училищата ще получат конкретни указания, които ще им помогнат да се подготвят навреме.

Защо се организира?

„В продължение на 1 седмица ще могат безплатно да летуват, за да могат да си отдъхнат след тази тежка година. Тук не става дума само за отдих, един от най-големите ефекти на пандемията е намаляването на социалните контакти. Една от основните цели е създаване на среда за запълване на дефицитите на децата, включително и чрез културни програми“, обясни просветният министър Николай Денков.

„Ще бъдат подготвени туристически пакети – децата ще бъдат придвижени, застраховани, ще бъде поето цялото тяхно изхранване, много интересни програми с арт дейности, обучения в народни танци, посещения на музеи. Има един стратегически ефект върху възпитанието на нашите деца“, отбеляза на свой ред туристическият министър Стела Балтова.

По думите ѝ децата ще могат да почиват не само на морето, но и на планина или във вътрешността на страната.

Рехабилитация за педагогическия персонал

Още от преходното правителство се подготвя Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която ще бъде приета от Министерския съвет до две седмици.

Тя ще разполага с бюджет от 400 000 лв. и е разработена от МОН заедно със социалните партньори в сферата на средното образование.

Една от целите на тази програма е да се възстанови здравето на учителите, които преживяха много тежка година на обучение в условията на пандемия. Едновременно с това ще бъдат подпомогнати базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД към Националния осигурителен институт, ще се създаде също заетост на лекари и рехабилитатори.