София ще заимства опит от Великобритания за решаване на проблемите с чистотата на въздуха.

Кметът на София и британският посланик ще поставят този петък началото на сътрудничество в сферата на опазването на околната среда и по-чистия въздух.

Това ще стане чрез обмяна на опит в сферата на интелигентните градове и нисковъглеродния обществен транспорт.

Кампанията ще започне с информационни материали на спирките и влаковете на софийското метро и цели да повиши осведомеността относно важността от предприемането на глобални мерки за справяне с климатичните промени и изграждане на чиста и устойчива икономика с нулеви емисии.