29 нови нископодови трамвая ще пристигнат в София през 2023 г.

Те ще бъдат доставени по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси". Той е финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

"Столичен електротранспорт" ЕАД е сключил два договора с полска фирма за доставката срещу 97,4 млн. лв.

Първите нови трамваи вече са в София предсрочно, а до средата на годината се очаква да бъдат доставени всичките договорени мотриси.

Предвижда се те да се движат по линии 4, 5 и 18.

Новите трамвайни мотриси ще бъдат въведени в редовна експлоатация поетапно - първо по линия №18 - на мястото на 13-те трамвая, закупени по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, които временно се движеха по тази трамвайна линия до завършване реконструкцията на релсовия път по бул. „Цар Борис III“, а след това - по линия №4 и частично ще обслужват трамвайна линия №5.

Трамваите са с дължина 30 м и отговарят на всички съвременни технически изисквания - нископодови, с климатик, платформа за качване, специални места за майки с колички и трудноподвижни хора и видеонаблюдение.

Предвижда се с доставката на новите превозни средства да се постигне подобряване на качеството на атмосферния въздух, достъпността и комфорта на пътниците, както и намаляване на разходите за експлоатация на подвижния състав.