България е сред страните с най-висока заболеваемост и смъртност от COVID-19 в света. Това констатира доклад на Сметната палата за реакцията на страната ни по време на пандемията.

От там посочват, че за лошия резултат спомага липсата на ефективна ваксинационна кампания - независимо от достатъчните количества и възможности за свободен избор на ваксина, страната отчита бавен процес на ваксиниране и едва около 30 процента ваксинално покритие.

Одитът на сметната палата взима предвид периода от 1 февруари 2020 г. до 31 декември 2021 г.

В същото време от Сметната палата посочват, че при строгите противоепидемични мерки в началото на пандемията у нас, е постигнато значително по-ниско равнище на извънредна смъртност в България в сравнение със средната за ЕС.

Отчетените от МЗ разходи за предотвратяване на разпространението и лечението на COVID-19 са общо около 1,4 млрд. лева, като приблизително 50% от средствата са разходвани за подкрепа на персонала.

За ваксини са дадени над 238 млн. лева, а за лекарствени продукти – близо 167 млн. лева. Извършените разходи по Националния план за ваксиниране са 850 хил. лева.

За периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г. за установяване на COVID-19 са направени общо 7 459 348 тестове, от които 747 108 са положителни и потвърдени случаи, като броят на потвърдените случаи през 2021 е 2,5 пъти по-голям от този през 2020 г.

Освен ефектите върху функционирането на здравната система, живота и здравето на хората, COVID-19 има значителен социално-икономически ефект. Високата заболеваемост през 2021 г. води до двойно увеличаване на издадените болнични листове с диагноза COVID-19, в сравнение с издадените през 2020 г. - от около 204 хиляди броя на близо 423 хил. броя.

През 2020 г. общата изплатена сума за обезщетения за временна неработоспособност  поради COVID-19 е в размер на над 68 млн. лв. През 2021 г., поради значително повишената заболеваемост, тя се увеличава почти двойно и възлиза на близо 140 млн. лв. Изплатените средства натоварват бюджета на Държавното обществено осигуряване, а значителният брой дни, които лицата прекарват в отпуск поради временна нетрудоспособност вследствие на COVID-19, води до неблагоприятни ефекти върху икономическия, социалния и културен живот в страната.

От сметната палата са отправили и 11 препоръки до министъра на здравеопазването.