Големи държавни и обществени структури с колосални загуби и дейност от обществен интерес ще проверява в рамките на одитната си програма Сметната палата през 2022 г.

На първо място сред готвените специфични одити е този в „Столичен автотранспорт“ ЕАД. „Дружеството, чийто едноличен собственик на капитала е Столична община, към 31.12.2020 г. отчита натрупана загуба над 33 млн. лв., която надвишава акционерния капитал и вземанията от свързани лица, включващи очаквани кредитни загуби в размер на над 10 млн. лв.“, пишат от Сметната палата.

С 340 млн. лева счетоводна загуба преди данъци към 31 декември 2020 г. и натрупани загуби от над 1,1 млрд. лв. е „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – еднолична собственост на БЕХ. „Налице е повишен обществен интерес предвид цените на продажба на електроенергия“, отбелязват от одитния орган.

Ще се влезе и в ББР: „При извършения от Сметната палата одит на дейността на министъра на икономиката по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала е констатирано, че големите предприятия са обект на съществено кредитиране от ББР с близо една втора от кредитния й портфейл. Възнагражденията на членовете на Управителния съвет на ББР надхвърлят тези в БНБ“.

Предстоят одити и в „Пристанищна инфраструктура“ (загуба от над 11 млн. лв. за 2020 г.), „Автомагистрали“ ЕАД, „Български ВиК Холдинг“ РАД, УМБАЛ „Света Екатерина“ и т.н.

Предвидени са още мащабни одити по изпълнението на мерките за непрекъснатост на функционирането на предучилищното и училищното образование по време на пандемията; разходите на европейски средства за наука, иновации и дигитализация; Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве и увеличаването на дела на железопътния транспорт, заложено в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“.

Общо планираните одити за тази година са 335.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!