Мениджърските грешки на „Топлофикация София“ се плащат от абонатите. Това е един изводите от одита на Сметната палата за дружеството, обхващащ периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2020 г. От дружеството отговориха, че не са констатирани съществени нарушения при разходване на средствата.

Снимка
Снимка: bTV

Експертите отбелязват, че „Топлофикация София“ е в тежко финансово състояние със задълбочаваща се неплатежоспособност и загуби в размер на 740 млн. лв. към края на 2020 г.

Председателят на Сметната палата заяви пред bTV, че липсата на отговорно управление е една от причините за лошото финансово състояние на столичната топлофикация.

Сметната палата твърди още, че остарялата технология не позволява оптимизиране на потреблението на природен газ, а от планираните половин милиард лева инвестиции, са реализирани едва 33%.

Според одиторите с използването на остарели методи за производство на топлинна енергия, дружеството влошава качеството на атмосферния въздух в града

Проверката е установила още нарушения на законодателството при възлагането на обществени поръчки и недобро стопанисване на недвижими имоти на дружеството.

За bTV от принципала на дружеството, Столичният общински съвет, уточниха, че повече от година алармират за тежката ситуация на „Топлофикация“ заради безпрецедентното поскъпване на природния газ.

Позиция на СОС
Снимка: bTV

От „Топлофикация София“ заявиха в позиция, че дружеството изготвя процедура за привличане на външен инвеститор, който да налее минимум 854 млн. евро за изгражданена нови мощности.

Позиция на „Топлофикация София“
Снимка: bTV

Сметната палата препоръчва в доклада си публичен конкурс за избор на ръководство и надзор на „Топлофикация София“ като мярка за оздравяване.